PEK02 BEIJING จิ้งจอกภูเขาหิมะ 5D3N By HU

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,989
รหัสทัวร์ PEK02
สายการบิน HAINAN AIRLINES
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ CHINA

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


PEK02 BEIJING จิ้งจอกภูเขาหิมะ 5D3N By HU

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                      
2 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม –ไหว้พระหยกที่อุทยานฟ้าสวรรค์ – ร้านนวดเท้า – กายกรรม                                                 
3 หอฟ้าเทียนถาน – ร้านยางพารา – หมู่บ้านยุโรป – ไข่มุก – ถนนหวังผู่จิ่ง          
4 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนจีหย่งกวน – SNOW WORLD (ไม่รวมเครื่องเล่นอุปกรณ์)  – ร้านบัวหิมะ – แช่น้ำพุร้อนที่โรงแรมที่พักในห้องส่วนตัว                                   
5 พระราชวังอวี้เหอหยวน-ร้านปี่เซียะ-กรุงเทพฯ                  

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15 - 19 Jan 2020 13,989 5,500 16,989 16,989 5,900 จอง
จอง
05 - 09 Feb 2020 14,989 5,500 17,989 17,989 5,900 จอง
จอง
12 - 16 Feb 2020 13,989 5,500 16,989 16,989 5,900 จอง
จอง
26 Feb - 01 Mar 2020 13,989 5,500 16,989 16,989 5,900 จอง
จอง
11 - 15 Mar 2020 13,989 5,500 16,989 16,989 5,900 จอง
จอง
18 - 22 Mar 2020 13,989 5,500 16,989 16,989 5,900 จอง
จอง
25 - 29 Mar 2020 13,989 5,500 16,989 16,989 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ