NRT21 TOKYO SAKURA KOKORO 5D3N (MAR-APR)

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,999
รหัสทัวร์ NRT21
สายการบิน Lion Air
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ JAPAN

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


NRT21 TOKYO SAKURA KOKORO 5D3N (MAR-APR)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดนาริตะ – โอชิโน๊ะฮัคไค – โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)   
3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ– ช็อปปิ้งชินจุกุ - นาริตะ
4 ไซตามะ –ศาลเจ้าแห่งความรัก– คาวาโกเอะ- กอนเก็นโดะ-  อิออนมอล์นาริตะ
5 สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 - 24 Mar 2020 23,999 7,500 23,999 23,999 10,000 จอง
จอง
21 - 25 Mar 2020 23,999 7,500 23,999 23,999 10,000 จอง
จอง
22 - 26 Mar 2020 22,999 7,500 22,999 22,999 10,000 จอง
จอง
23 - 27 Mar 2020 22,999 7,500 22,999 22,999 10,000 จอง
จอง
24 - 28 Mar 2020 24,999 7,500 24,999 24,999 10,000 จอง
จอง
25 - 29 Mar 2020 25,999 7,500 25,999 25,999 10,000 จอง
จอง
26 - 30 Mar 2020 25,999 7,500 25,999 25,999 10,000 จอง
จอง
28 Mar - 01 Apr 2020 25,999 7,500 25,999 25,999 10,000 จอง
จอง
29 Mar - 02 Apr 2020 25,999 7,500 25,999 25,999 10,000 จอง
จอง
30 Mar - 03 Apr 2020 25,999 7,500 25,999 25,999 10,000 จอง
จอง
31 Mar - 04 Apr 2020 25,999 7,500 25,999 25,999 10,000 จอง
จอง
01 - 05 Apr 2020 27,999 7,500 27,999 27,999 10,000 จอง
จอง
02 - 06 Apr 2020 29,999 7,500 29,999 29,999 10,000 จอง
จอง
04 - 08 Apr 2020 29,999 7,500 29,999 29,999 10,000 จอง
จอง
05 - 09 Apr 2020 27,999 7,500 27,999 27,999 10,000 จอง
จอง
06 - 10 Apr 2020 27,999 7,500 27,999 27,999 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ