NGO06 XJ NAGOYA SAKURA SUGOI !

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,999
รหัสทัวร์ NGO06
สายการบิน Thai airasia x
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ JAPAN

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


NGO06 XJ NAGOYA SAKURA SUGOI !

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
2 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – นาโกย่า (ชูบุเซ็นแทร์) – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ชิราคาวาโกะ– อิออน มอลล์ – มัตสึโมโต้
3 ปราสาทมัตสึโมโตะ – ศาลเจ้าทาเคดะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – โกเทมบะเอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
4 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – HAMAMATSU FLOWER PARK – อิออน
5 สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง  

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 - 24 Mar 2020 23,999 7,500 23,999 23,999 10,000 จอง
จอง
21 - 25 Mar 2020 23,999 7,500 23,999 23,999 10,000 จอง
จอง
23 - 27 Mar 2020 23,999 7,500 23,999 23,999 10,000 จอง
จอง
26 - 30 Mar 2020 25,999 7,500 25,999 25,999 10,000 จอง
จอง
29 Mar - 02 Apr 2020 27,999 7,500 27,999 27,999 10,000 จอง
จอง
05 - 09 Apr 2020 27,999 7,500 27,999 27,999 10,000 จอง
จอง
08 - 12 Apr 2020 27,999 7,500 27,999 27,999 10,000 จอง
จอง
10 - 14 Apr 2020 35,999 7,500 35,999 35,999 10,000 จอง
จอง
12 - 16 Apr 2020 33,999 7,500 33,999 33,999 10,000 จอง
จอง
15 - 19 Apr 2020 29,999 7,500 29,999 29,999 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ