KIX16 XJ OSAKA SAKURA UMAMI

ราคาเริ่มต้น ฿ 27,999
รหัสทัวร์ KIX16
สายการบิน Thai airasia x
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ JAPAN

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


KIX16 XJ OSAKA SAKURA UMAMI

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซาก้า 
2 โอซาก้า – โกเบ –  แช่ออนเซ็น ARIMA ONSEN –  ปราสาทฮิเมจิ – ช็อปปิ้ง  OUT LETS – โอซาก้า
3 โอซาก้า – วาคายามา – เจ้าแม่กวนอิมพันมือ - Porto Europa – ตลาดปลาคุโรชิโอ – ปราสาทโอซาก้า  - ชมซากุระริมแม่น้ำโอคาวา – DUTY FREE – ช็อปปิ้งชินไซบาชิ
4 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
5 โอซาก้า – เกียวโต – ชมซากุระริมแม่น้ำคาโมะ – วัดคิโยมิสึ – วัดนันเซนจิ – ศาลเจ้าเฮอัน – สนามบินคันไซ
6 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 - 25 Mar 2020 29,999 9,000 29,999 29,999 10,000 จอง
จอง
21 - 26 Mar 2020 29,999 9,000 29,999 29,999 10,000 จอง
จอง
22 - 27 Mar 2020 27,999 9,000 27,999 27,999 10,000 จอง
จอง
24 - 29 Mar 2020 29,999 9,000 29,999 29,999 10,000 จอง
จอง
25 - 30 Mar 2020 29,999 9,000 29,999 29,999 10,000 จอง
จอง
28 Mar - 02 Apr 2020 31,999 9,000 31,999 31,999 10,000 จอง
จอง
30 Mar - 04 Apr 2020 31,999 9,000 31,999 31,999 10,000 จอง
จอง
31 Mar - 05 Apr 2020 31,999 9,000 31,999 31,999 10,000 จอง
จอง
09 - 14 Apr 2020 37,999 9,000 37,999 37,999 10,000 จอง
จอง
10 - 15 Apr 2020 39,999 9,000 39,999 39,999 10,000 จอง
จอง
11 - 16 Apr 2020 39,999 9,000 39,999 39,999 10,000 จอง
จอง
12 - 17 Apr 2020 37,999 9,000 37,999 37,999 10,000 จอง
จอง
16 - 21 Apr 2020 29,999 9,000 29,999 29,999 10,000 จอง
จอง
17 - 22 Apr 2020 29,999 9,000 29,999 29,999 10,000 จอง
จอง
18 - 23 Apr 2020 29,999 9,000 29,999 29,999 10,000 จอง
จอง
22 - 27 Apr 2020 29,999 9,000 29,999 29,999 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ