KIX15 XJ OSAKA SAKURA KAWAII

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,999
รหัสทัวร์ KIX15
สายการบิน Thai airasia x
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ JAPAN

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


KIX15 XJ OSAKA SAKURA KAWAII

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซาก้า
2 โอซาก้า – เกียวโต – ชมซากุระถนน สายนักปราชญ์ -  วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-กิฟุ
3 ชมซากุระริมแม่น้ำชินซากาอิ – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -  ถนนคนเดินซันมาชิซึจิ  - อิออน - กิฟุ  
4 นารา – นารา ปาร์ค – วัดโทไดจิ – DUTY FREE – ช็อปปิ้งชินไซบาชิ  - สนามบินคันไซ
5 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 - 24 Mar 2020 27,999 7,500 27,999 27,999 10,000 จอง
จอง
21 - 25 Mar 2020 27,999 7,500 27,999 27,999 10,000 จอง
จอง
22 - 26 Mar 2020 25,999 7,500 25,999 25,999 10,000 จอง
จอง
25 - 29 Mar 2020 27,999 7,500 27,999 27,999 10,000 จอง
จอง
26 - 30 Mar 2020 27,999 7,500 27,999 27,999 10,000 จอง
จอง
27 - 31 Mar 2020 27,999 7,500 27,999 27,999 10,000 จอง
จอง
28 Mar - 01 Apr 2020 29,999 7,500 29,999 29,999 10,000 จอง
จอง
29 Mar - 02 Apr 2020 29,999 7,500 29,999 29,999 10,000 จอง
จอง
30 Mar - 03 Apr 2020 29,999 7,500 29,999 29,999 10,000 จอง
จอง
31 Mar - 04 Apr 2020 29,999 7,500 29,999 29,999 10,000 จอง
จอง
01 - 05 Apr 2020 29,999 7,500 29,999 29,999 10,000 จอง
จอง
09 - 13 Apr 2020 34,999 7,500 34,999 34,999 10,000 จอง
จอง
10 - 14 Apr 2020 36,999 7,500 36,999 36,999 10,000 จอง
จอง
11 - 15 Apr 2020 36,999 7,500 36,999 36,999 10,000 จอง
จอง
12 - 16 Apr 2020 34,999 7,500 34,999 34,999 10,000 จอง
จอง
17 - 21 Apr 2020 27,999 7,500 27,999 27,999 10,000 จอง
จอง
18 - 22 Apr 2020 27,999 7,500 27,999 27,999 10,000 จอง
จอง
21 - 25 Apr 2020 27,999 7,500 27,999 27,999 10,000 จอง
จอง
22 - 26 Apr 2020 27,999 7,500 27,999 27,999 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ