DAD04 SUNWORLD DANANG BANA HILLS (4D3N) BY PG (JAN-JUN) 2020

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,989
รหัสทัวร์ DAD04
สายการบิน Bangkok Airways
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ VIETNAM

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


DAD04 SUNWORLD DANANG BANA HILLS (4D3N) BY PG (JAN-JUN) 2020

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก (-/-/D)
2 หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER (B/L/D)
3 ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ – สะพานสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์ (B/L/D)
4 วัดหลินอึ๋ง – ร้านเยื่อไผ่ – ตลาดฮาน - โบสถ์คริสต์สีชมพู – ช้อปปิ้ง VINCOM  - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30 Jan - 02 Feb 2020 12,989 2,500 12,989 12,989 4,900 จอง
จอง
05 - 08 Feb 2020 12,989 2,500 12,989 12,989 4,900 จอง
จอง
18 - 21 Feb 2020 12,989 2,500 12,989 12,989 4,900 จอง
จอง
05 - 08 Mar 2020 13,989 2,500 13,989 13,989 4,900 จอง
จอง
18 - 21 Mar 2020 13,989 2,500 13,989 13,989 4,900 จอง
จอง
03 - 06 Apr 2020 12,989 2,500 12,989 12,989 4,900 จอง
จอง
10 - 13 Apr 2020 12,989 2,500 12,989 12,989 4,900 จอง
จอง
02 - 05 May 2020 12,989 2,500 12,989 12,989 4,900 จอง
จอง
21 - 24 May 2020 12,989 2,500 12,989 12,989 4,900 จอง
จอง
11 - 14 Jun 2020 13,989 2,500 13,989 13,989 4,900 จอง
จอง
25 - 28 Jun 2020 13,989 2,500 13,989 13,989 4,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ