ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย 5 วัน 3 คืน BY (XW)

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,888
รหัสทัวร์ GQ1TPE-XW008
สายการบิน Nokscoot
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย 5 วัน 3 คืน BY (XW)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
2 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว– หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต (XW182 : 02.25-07.05,03.45-08.30)
3 ไถจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซึเหมินติง
4 ร้าน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา – ตั้นสุ่ย – วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย – ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย
5 ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.20-12.30,10.20-13.00)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 05 Feb 2020 13,888 4,500 0 13,888 13,888 จอง
จอง
03 - 07 Feb 2020 13,888 4,500 0 13,888 13,888 จอง
จอง
07 - 11 Feb 2020 14,888 4,500 0 14,888 14,888 จอง
จอง
09 - 13 Feb 2020 12,888 4,500 0 12,888 12,888 จอง
จอง
11 - 15 Feb 2020 13,888 4,500 0 13,888 13,888 จอง
จอง
13 - 17 Feb 2020 14,888 4,500 0 14,888 14,888 จอง
จอง
15 - 19 Feb 2020 13,888 4,500 0 13,888 13,888 จอง
จอง
17 - 21 Feb 2020 13,888 8,200 0 13,888 13,888 จอง
จอง
19 - 23 Feb 2020 14,888 4,500 0 14,888 14,888 จอง
จอง
21 - 25 Feb 2020 14,888 4,500 0 14,888 14,888 จอง
จอง
23 - 27 Feb 2020 12,888 4,500 0 12,888 12,888 จอง
จอง
25 - 29 Feb 2020 13,888 4,500 0 13,888 13,888 จอง
จอง
27 Feb - 02 Mar 2020 14,888 4,500 0 14,888 14,888 จอง
จอง
12 - 16 Mar 2020 14,888 4,500 0 14,888 14,888 จอง
จอง
14 - 18 Mar 2020 13,888 4,500 0 13,888 13,888 จอง
จอง
16 - 20 Mar 2020 13,888 4,500 0 13,888 13,888 จอง
จอง
24 - 28 Mar 2020 13,888 4,500 0 13,888 13,888 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ