เซี่ยงไฮ้ ล่องซีหู ตะลุยดิสนีย์แลนด์สุดหรรษา 5 วัน 3 คืน โดย สายการบินแอร์ไชน่า (CA)

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,900
รหัสทัวร์ GQ1PVG-CA003
สายการบิน Air China
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


เซี่ยงไฮ้ ล่องซีหู ตะลุยดิสนีย์แลนด์สุดหรรษา 5 วัน 3 คืน โดย สายการบินแอร์ไชน่า (CA)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA806 : 02.25-07.25)
2 เซี่ยงไฮ้ (สนามบินนานาชาติผู่ตง)–หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ– ศูนย์ยางพารา –หังโจว – HANGZHOU OUTLET
3 หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ศูนย์ผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร์ – ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง
4 อิสระเต็มวัน เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง)
5 ร้านนวดเท้า+ยาบัวหิมะ – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – ศูนย์หยก – ถนนนานกิง – STARBUCK RESERVE ROASTERY – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินนานาชาติผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)(CA805 :21.40-01.20+1)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 - 11 Feb 2020 14,900 4,000 0 14,900 14,900 จอง
จอง
06 - 10 Mar 2020 13,900 4,000 0 13,900 13,900 จอง
จอง
13 - 17 Mar 2020 14,900 4,000 0 14,900 14,900 จอง
จอง
20 - 24 Mar 2020 14,900 4,000 0 14,900 14,900 จอง
จอง
27 - 31 Mar 2020 14,900 4,000 0 14,900 14,900 จอง
จอง
03 - 07 Apr 2020 15,900 4,000 0 15,900 15,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ