เกาหลี RAIL BIKE SPRING ROMANTIC 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ (OZ)

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,900
รหัสทัวร์ GQ1ICN-OZ005
สายการบิน ASIANA AIRLINES
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลีใต้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


เกาหลี RAIL BIKE SPRING ROMANTIC 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ (OZ)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (OZ744 : 01.50-09.20)
2 อินชอน – เกาะนามิ – หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง - ปั่นจักรยาน RAIL BIKE
3 ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งถนนฮงอิก
4 พระราชวังถ็อกซูกุง – ศูนย์โสม – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก – Duty Free – ตลาดเมียงดง
5 พิพิธภัณฑ์รูป 3 มิติ TRICK EYES MUSEUM+ICE MUSEUM – ฮุนไดเอาท์เลท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน – กรุงเทพ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (OZ743 : 20.20-00.20)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 - 08 Mar 2020 16,900 5,900 0 16,900 16,900 จอง
จอง
05 - 09 Mar 2020 16,900 5,900 0 16,900 16,900 จอง
จอง
06 - 10 Mar 2020 16,900 5,900 0 16,900 16,900 จอง
จอง
11 - 15 Mar 2020 16,900 5,900 0 16,900 16,900 จอง
จอง
12 - 16 Mar 2020 16,900 5,900 0 16,900 16,900 จอง
จอง
13 - 17 Mar 2020 16,900 5,900 0 16,900 16,900 จอง
จอง
18 - 22 Mar 2020 16,900 5,900 0 16,900 16,900 จอง
จอง
19 - 23 Mar 2020 16,900 5,900 0 16,900 16,900 จอง
จอง
20 - 24 Mar 2020 16,900 5,900 0 16,900 16,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ