มหัศจรรย์..MYANMAR พัก 5 ดาว สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด

ราคาเริ่มต้น ฿ 6,900
รหัสทัวร์ BT-MMR014_SL
สายการบิน Lion Air
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


มหัศจรรย์..MYANMAR พัก 5 ดาว สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด 2 วัน 1 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง
2 ย่างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 - 11 Nov 2019 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
17 - 18 Nov 2019 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
24 - 25 Nov 2019 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
01 - 02 Dec 2019 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
04 - 05 Dec 2019 8,900 2,000 7,900 8,900 0 จอง
จอง
11 - 12 Dec 2019 8,900 2,000 7,900 8,900 0 จอง
จอง
13 - 15 Dec 2019 8,900 2,000 7,900 8,900 0 จอง
จอง
18 - 19 Dec 2019 6,900 2,000 5,900 6,900 0 จอง
จอง
22 - 23 Dec 2019 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
25 - 26 Dec 2019 6,900 2,000 5,900 6,900 0 จอง
จอง
29 - 30 Dec 2019 8,900 2,000 7,900 8,900 0 จอง
จอง
05 - 06 Jan 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
12 - 13 Jan 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
19 - 20 Jan 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
02 - 03 Feb 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
09 - 10 Feb 2020 8,900 2,000 7,900 8,900 0 จอง
จอง
16 - 17 Feb 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
23 - 24 Feb 2020 8,900 2,000 7,900 8,900 0 จอง
จอง
01 - 02 Mar 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
08 - 09 Mar 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
15 - 16 Mar 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
22 - 23 Mar 2020 8,900 2,000 7,900 8,900 0 จอง
จอง
29 - 30 Mar 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
05 - 06 Apr 2020 8,900 2,000 7,900 8,900 0 จอง
จอง
19 - 20 Apr 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
26 - 27 Apr 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ