มหัศจรรย์…พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,900
รหัสทัวร์ BT-MMR08_PG
สายการบิน Bangkok Airways
ระยะเวลา 5 วัน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


มหัศจรรย์…พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา- พระราชวังบุเรงนอง -พระธาตุอินทร์แขวน
2 พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง
3 ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น
4 พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน
5 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 - 09 Dec 2019 23,900 5,000 22,900 23,500 0 จอง
จอง
28 Dec - 01 Jan 2020 28,900 5,000 27,900 28,500 0 จอง
จอง
09 - 13 Jan 2020 21,900 5,000 20,900 21,500 0 จอง
จอง
13 - 17 Feb 2020 21,900 5,000 20,900 21,500 0 จอง
จอง
26 - 30 Mar 2020 21,900 5,000 20,900 21,500 0 จอง
จอง
02 - 06 Apr 2020 22,900 5,000 21,900 22,500 0 จอง
จอง
10 - 14 Apr 2020 23,900 5,000 22,900 23,500 0 จอง
จอง
12 - 16 Apr 2020 23,900 5,000 22,900 23,500 0 จอง
จอง
30 Apr - 04 May 2020 22,900 5,000 21,900 22,500 0 จอง
จอง
28 May - 01 Jun 2020 21,900 5,000 20,900 21,500 0 จอง
จอง
25 - 29 Jun 2020 21,900 5,000 20,900 21,500 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ