มหัศจรรย์…บาหลี เกาะนูซา ปนีดา

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,900
รหัสทัวร์ BT-BAL02_SL
สายการบิน Lion Air
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ อินโดนีเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


มหัศจรรย์…บาหลี เกาะนูซา ปนีดา 5 วัน 4 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - บาหลี - จิมบารัน
2 เกาะนูซา เปนิดา – Kelingking Beach – Broken Beach – Angel Billabong – Crystal Bay
3 บาร๊องแดนซ์ – หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก – วัดบราตัน – นาข้าวขั้นบันได – ประตูฮันดารา
4 วัดเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี – วัดเบซากิห์ - สวนน้ำตีร์ตากังกา
5 บาหลี สวิงค์ – วิหารทานาต์ลอต – ร้านกฤษณา – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24 - 28 Nov 2019 16,900 4,000 16,500 16,900 0 จอง
จอง
26 - 30 Nov 2019 17,900 4,000 17,500 17,900 0 จอง
จอง
10 - 14 Dec 2019 17,900 4,000 17,500 17,900 0 จอง
จอง
03 - 07 Jan 2020 19,900 4,000 19,500 19,900 0 จอง
จอง
24 - 28 Jan 2020 18,900 4,000 18,500 18,900 0 จอง
จอง
08 - 12 Feb 2020 19,900 4,000 19,500 19,900 0 จอง
จอง
27 - 31 Mar 2020 18,900 4,000 18,500 18,900 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ